تازه های تکنولوژی

اکنون زمان مناسبی برای ادغام دانشگاه های علوم پزشکی در وزارت علوم نیست

پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

اکنون زمان مناسبی برای ادغام دانشگاه های علوم پزشکی در وزارت علوم نیست

دکتر ایرج حریرچی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به جدایی دانشگاه های علوم پزشکی از وزارت بهداشت و ادغام آن در وزارت علوم، اظهار کرد: دیدگاه ما درباره این موضوع مشخص هست؛ درحال حاضر به اندازه کافی اولویت های اجرایی در حوزه آموزش عالی و بهداشت و درمان وجود دارد که نباید این وزارتخانه ها را وارد مسائل حاشیه ای کرد.
 وی ادامه داد: دانشگاه های علوم پزشکی با دستاوردهایی که طی سه دهه اخیر داشتند، نشان دادند که ادغام آن ها در وزارت بهداشت به نفع کشور هست و این موضوع طبق سیاست های کلی نیز ابلاغ شده هست.
معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: با توجه به منافع ادغام دانشگاه های علوم پزشکی در وزارت بهداشت و هزینه های جدایی آن، گمان نمی کنم در آینده ادغام دانشگاه های علوم پزشکی در وزارت علوم اتفاق بیفتد؛ بسیاری از افرادی که زمانی مخالف ادغام دانشگاه های علوم پزشکی در وزارت بهداشت بودند، امروز موافق حضور آن ها در این وزارتخانه هستند.
حریرچی جدایی دانشگاه های علوم پزشکی از وزارت بهداشت را حرکتی روبه عقب دانست و خاطرنشان کرد: ما نمی خواهیم حرکت روبه عقب داشته باشیم. باید این نکته را درنظر داشت که هر تغییر ساختاری هزینه بر خواهد بود.

اخبار پیشنهادی:

اکنون زمان مناسبی برای ادغام دانشگاه های علوم پزشکی در وزارت علوم نیست