تازه های تکنولوژی

زیباترین گرمابه اعیانی دنیا

جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

زیباترین گرمابه اعیانی دنیا

دسته بندی : آی تی تاریخ : سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶


حمام سلطان امیراحمد کاشان نمونه‌ای منحصر به فرد از حمام‌های ایران از نظر معماری و تزئینات هست.