تازه های تکنولوژی

فیلمی که با دیدن آن ترس را احساس می‌کنید

یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶

فیلمی که با دیدن آن ترس را احساس می‌کنید

دسته بندی : آی تی تاریخ : سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶


با دیدن فیلم راه رفتن بین دو بالن در فضا ترس را به معنای واقعی لمس کنید.