تازه های تکنولوژی

وجود 3 گسل فعال دریای خزر در ایران/"قصرقند" و "بشاگرد" دو گسل مهم مکران

یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶

در دریای خزر تعدادی گسل وجود دارد که به گفته محققان ۳ گسل فعال این حوزه در خاک ایران کشیده شده هست و توان لرزه زایی و احتمال سونامی در آن وجود دارد.

به گفته ایسنا، محققان کشور معتقد هستند داده های تاریخی موجود نشان می دهند حدود ۱۳ سونامی مهم در منطقه دریای خزر ثبت شده هست، که اکثر آنها در نواحی مرکزی خزر به وقوع پیوسته اند.
لرزه خیزی قابل توجه ناحیه خزر مرکزی ناشی از وجود یک ناحیه فرورانش در این منطقه هست از این رو احتمال وقوع سونامی در صورت وقوع زمین لرزه هایی با بزرگای حدود ۸ در آن ناحیه بسیار زیاد هست.
این محققان بر این باورند بر اساس این واقعیات احتمال رویداد گل فشان، زمین لغزه و زمین لرزه و به تبع آنها احتمال تشکیل امواج بلند سونامی، البته نه به شدت سونامی اقیانوسی، در دریای خزر وجود دارد. 
سونامی ایران تنها محدود به دریای خزر نمی شود بلکه در دریای عمان در محدود منطقه مکران نیز گسل های فعال زیادی وجود دارد که احتمال زلزله های اقیانوسی در آن وجوددارد.
طقه مکران حدود ۶۰۰ کیلومتر از نوار ساحلی جنوب شرقی ایران هست که در غرب به تنگه هرمز (گسل راستا لغز راستگرد میناب) و در شرق به نزدیکی شهر کراچی (گسل های راستا لغز چپگرد چمن و اورناچ نال Ornach Nal ) محدود شده هست. در امتداد مکران شاهد فروراندگی قسمت اقیانوسی صفحه عربی به زیر صفحه اوراسیا هستیم. یکی از اثرات این فروراندگی ایجاد آتشفشان های تفتان و بزمان در ایران و سلطان در پاکستان هست و همچنین کوه های مکران یکی دیگر از نشانه های اثر فرو راندگی در منطقه هست.
شواهد تاریخی نشان می دهد زلزله های مختلف و شدیدی در مکران روی داده، ولی تنها زلزله شدیدی که به صورت دستگاهی ثبت شده و سونامی نیز ایجاد کرده، زلزله سال ۱۹۴۵ هست که سونامی به ارتفاع ۱۲ متر ایجاد کرد و به گفته تعدادی از محققان حدود ۴ هزار نفر کشته شدند.
گسل مکران …

اخبار پیشنهادی: