تازه های تکنولوژی

گرگ رباتیک از مزرعه ژاپنی ها محافظت می کند

یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

گرگ رباتیک از مزرعه ژاپنی ها محافظت می کند

دسته بندی : آی تی تاریخ : چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶

در ژاپن برای مقابله با حمله گرازهای وحشی به مزارع یک گرگ رباتیک ساخته شده هست.